Over ons

Polisa B.V. is een zelfstandig en onafhankelijk assurantie-adviesbureau en is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

Polisa.be is landelijk actief. Polisa is een onderdeel van Polisa b.v. en een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toegelaten Financiële Dienstverlener. Vergunning nummer: 12042369

Onze kracht zit in een uitgekiende inkoopstrategie speciaal voor onze doelgroep, persoonlijke aandacht voor onze klanten en een hoge mate van kwaliteit van onze adviezen.

Polisa.be besteedt haar verzekeringsactiviteiten uit aan Nederlandse Assuradeuren B.V.

Wat betekent dit voor u?

Door de intensieve samenwerking en de korte lijnen tussen Polisa B.V. en Nederlandse Assuradeuren zal Polisa B.V. in eerste instantie proberen de verzekeringen onder te brengen bij Nederlandse Assuradeuren Als de verzekeringsproducten van Nederlandse Assuradeuren niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal Polisa B.V. alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.

Nederlandse Assuradeuren BV treedt op als gevolmachtigd agent van diverse gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. www.nederlandseassuradeuren.nl

Hulp nodig? Bellen Contact