Uwaga! Belgijski rząd zwiększa kontrole drogowe. 

Może już zauważyłeś, że rząd coraz bardziej zwiększa kontrole drogowe. Dotyczą one głównie podatków drogowych dla samochodów i innych pojazdów.

Kontrole na drogach

Samochody osobowe są intensywnie sprawdzane za pomocą skanerów rozpoznających tablice rejestracyjne. Pozwala to inspektorom zatrzymać tylko te pojazdy, które naruszają przepisy.

Oprócz kontroli z własnej inicjatywy, zespoły kontrolne regularnie uczestniczą w działaniach kontroli ruchu drogowego wraz z policją lub innymi agencjami rządowymi.

Co więcej, kontrole mają miejsce, gdy zmieniają się przepisy lub następuje wzrost liczby przestępstw, lub wypadków. Działania kontrolne regularnie się zmieniają. 

Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów?

W przypadku stwierdzenia naruszenia inspektorzy sporządzają protokół, a sprawca ma obowiązek natychmiastowo zapłacić zaległe podatki, łącznie z ewentualną karą pieniężną. Płatności można dokonać również za pośrednictwem Bancontact lub karty kredytowej.

Jeżeli sprawca nie zapłaci natychmiast, istnieją dwie możliwości:

  • pojazd zostanie zatrzymany i odholowany;
  • zostanie założona blokada na koła.

Kontrole drogowe, a brak płatności za podatek drogowy

Jeśli masz zaległości w płatnościach za podatek drogowy powyżej 100 euro, otrzymasz karę w wysokości 25% niezapłaconej kwoty. Przy czym minimalna kara wynosi 50 euro, a maksymalna 1250 euro.

Brak lub nieprawidłowa dokumentacja pojazdu

Sprawca płaci grzywnę w wysokości 50% niezapłaconej kwoty za pierwsze naruszenie, przy minimalnej grzywnie w wysokości 50 euro i maksymalnej grzywnie w wysokości 1250 euro.

W przypadku kolejnego naruszenia sprawca płaci grzywnę w wysokości 150% niezapłaconej kwoty, przy minimalnej grzywnie w wysokości 50 euro i maksymalnej grzywnie w wysokości 1250 euro.

Za fałszowanie i używanie fałszywych dokumentów sprawca płaci grzywnę w wysokości 300% niezapłaconej kwoty, z minimalną grzywną w wysokości 50 euro i maksymalną grzywną w wysokości 1 250 euro.

Uniknij problemów na drodze

Kontrole drogowe mogą przynieść wiele kłopotów. Aby uniknąć aresztowania, grzywny i konfiskaty, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia samochodu BA, należy również upewnić się, że pojazd jest prawidłowo zarejestrowany i terminowo opłacać podatki drogowe. Musisz być w stanie to udowodnić. 

Wskazówka: umieść kopię swojej zielonej karty w samochodzie lub przechowuj kopię w telefonie!

Chcesz zmienić swoje tablice rejestracyjne? Sprawdź, jak w kilku prostych krokach możesz to zrobić:


Ubezpieczenie pojazdu

Wpisz numer rejestracyjny, aby sprawdzić wysokość składki

Ubezpieczenie domu

Wynajmujesz od kogoś nieruchomość w Belgii? Wykup ubezpieczenie domu lub mieszkania!

Ubezpiecz się teraz!

UDOSTĘPNIJ I OCEŃ TEN POST:
facebook sharing button Share
whatsapp sharing button Share
email sharing button Email
sharethis sharing button Share
print sharing button Print
0 LIKE
0 LOVE
0 LOL
0 WOW
0 SAD
0 ANGRY

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń Kontakt